APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Утврђивање идентитета правног лица на основу увида у јавни регистар

Утврђивање идентитета правног лица на основу увида у јавни регистар

Питање:Молим Вас за мишљење о практичној примени члана 15. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Наиме, став 4. члана 15. Закона прописује да се подаци из става 1. овог члана могу прибавити непосредним увидом у регистар привредних субјеката или други званични јавни регистар, с тим што је обвезник дужан да на одштампаном изводу из тог регистра упише датум, време и лично име лица које је извршило увид и да га чува у складу са законом. Уколико банка има приступ страном званичном регистру података путем интернета (било да је тај приступ слободан или се захтева накнада за приступ), да ли је такав штампани извод валидан у смислу Закона, наравно уколико се на таквом штампаном изводу упише датум, време и лично име лица које је извршило увид и уколико се чува у складу са законом?

Додатно, уколико сама банка за странку од страног званичног регистра наручи оригинал извода из истог, да ли такав извод мора бити апостилиран?

Одговор:

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, у члану 15. став 4. изједначава Регистар привредних субјеката и друге званичне јавне регистре правних лица из Републике Србије и других држава, тако да се подаци о правним лицима могу прибавити непосредним увидом у страни јавни регистар, у складу са законом. Ако банка прибави оригинални извод из званичног јавног регистра, такав извод није потребно оверавати. Овера је потребна када се провера идентитета странке која је правно лице врши увидом у копију документације из регистра.

 

2011 Управа за спречавање прања новца