APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Надлежни орган за чување одузетих новчаних средстава физичких лица приликом преласка државне границе од стране царинских органа

Надлежни орган за чување одузетих новчаних средстава физичких лица приликом преласка државне границе од стране царинских органа

Питање:

Коме да се обратимо у вези са одузетим новцем и ко је легитимисан за вођење поступка као и код кога се пропратна документација налази?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10), свако физичко лице које прелази државну границу и при том преноси физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути, дужно је да то пријави надлежном царинском органу. Надлежни царински орган, у вршењу царинске контроле у складу са законом, контролише испуњавање ове обавезе. На основу члана 70. поменутог Закона, надлежни царински орган дужан је да Управи за спречавање прања новца достави податке о пријављеним и непријављеним преносима физички пренoсивих средстава плаћања, које Управа користи за анализирање могуће повезаности са прањем новца и финансирањем тероризма, што је у складу са њеном финансијско-обавештајном делатношћу.  Управа је примила допис од Царинарнице Суботица, али у сврху обраде података везане за њену надлежност. Управа  нема овлашћења за вођење прекршајног  поступка, па самим тим није надлежна ни за овај случај.

Пре доношења Закона о прекршајима, орган надлежан за ову врсту поступaка био је Девизни испекторат, а сада су ови поступци  у надлежности прекршајних судова.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца