APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Прикупљање података о налогодавцу електронског трансфера

Прикупљање података о налогодавцу електронског трансфера

Питање:

Да ли је потребно прикупити податке о налогодавцу електронског трансфера који се врши са рачуна отвореног код лица које пружа услуге плаћања и наплате и ако су мере познавања и праћења странке већ извршене у складу са Законом

 

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да прикупи тачне и потпуне податке о налогодавцу и да их укључи у образац или поруку која прати електронски трансфер средстава послатих или примљених, без обзира на валуту. Члан 12в. став 1. тачка 1) који се односи на изузетке од обавезе прикупљања података о налогодавцу електронског трансфера каже да лице које пружа услуге плаћања и наплате није дужно да прикупи податке о налагодавцу електронског трансфера када се електронски трансфер врши са рачуна отвореног код лица које пружа услуге плаћања и наплате и ако су мере познавања и праћења странке већ извршене у складу са Законом.

Уколико сте поступили по наведеним одредбама, нисте у обавези да прикупите податке о налогодавцу.

2011 Управа за спречавање прања новца