APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Лиценца за обављање дилерско-брокерских послова

Лиценца за обављање дилерско-брокерских послова

Питање:

Да ли лиценцу за обављање брокерско-дилерских послова издаје Управа за спречаваље прања новца и шта ми је  потребно за полагање стручног испита и добијање лиценце?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10) обвезници, међу којима су и брокерско-дилерска друштва, су дужни да именују овлашћено лице и његовог заменика. Према члану 40. став 1. тачка 5. Закона, ово овлашћено лице мора имати лиценцу за обављање послова овлашћеног лица.

На основу Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011) лиценцу за обављање послова овлашћеног лица стиче лице које је положило стручни испит за обављање послова овлашћеног лица. Испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита коју образује директор Управе за спречавање прања новца. Кандидату који је положио стручни испит, директор Управе издаје лиценцу.

Све остале информације можете пронаћи на сајту Управе за спречавање прања новца.

 

2011 Управа за спречавање прања новца