APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Затварање организационог дела пословне мреже банке и обавештавање о томе Управе за спречавање прања новца

Затварање организационог дела пословне мреже банке и обавештавање о томе Управе за спречавање прања новца

Питање:

Да ли су овлашћена лица у банкама у обавези да Управу за спречавање прања новца обавештавају о затварању организационог дела пословне мреже банке?

Одговор:

У Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10) није прописана обавеза обавештавања Управе за спречавање прања новца од стране овлашћених лица код обвезника о затварању организационог дела пословне мреже.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца