APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Постојање објективних разлога када није могуће прибавити податке из званичне документације

Постојање објективних разлога када није могуће прибавити податке из званичне документације

Питање:

Шта се подразумева под „објективним разлозима“ из члана 15. Закона, када није могуће прибавити податке из званичног јавног регистра који води надлежни државни орган, као и друге пословне документације на основу које би се могао утврдити идентитет странке?

Одговор:

Објективни разлози на које се мисли у Закону о спречавању прања новца постоје у ситуацијама када подаци у званичном јавном регистру који води надлежни орган државе седишта странке не постоје, као и када друга пословна документација на основу које би се могао утврдити идентитет странке не постоји.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца