APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Регистар правних лица издат и оверен од стране регистрационог агента у другој држави

Регистар правних лица издат и оверен од стране регистрационог агента у другој држави

Питање:

Да ли се документација правних лица са седиштем у земљама чија законодавства предвиђају могућност регистрације правних лица од стране регистрационих агената који нису државни органи и издавања извода из регистра од стране истих, може сматрати валидном документацијом на основу члана 15. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма?

Одговор:

На основу члана 15. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон), обвезник утврђује и проверава идентитет странке која је правно лице увидом у оригинал или оверену копију документације из званичног јавног регистра, која не сме бити старија од три месеца. Ако то није могуће, обвезник је дужан да прибави податке који недостају увидом у оригинал или оверену копију исправе или друге пословне документацијe. Ако из објективних разлога није могуће прибавити податке на поменути начин, обвезник их прибавља из писмене изјаве заступника, прокуристе или пуномоћника странке.

Документација о правним лицима издата и оверена од стране регистрационог агента који није државни орган, не може се сматрати документацијом из регистра који води надлежни орган. Ова документација спада у другу пословну документацију из које обвезник утврђује идентитет странке када из објективних разлога то не може утврдити из званичног јавног регистра који води надлежни орган државе седишта правног лица. Објективни разлози на које се мисли у Закону о спречавању прања новца постоје у ситуацијама када подаци у званичном јавном регистру који води надлежни орган државе седишта странке не постоје, као и када друга пословна документација на основу које би се могао утврдити идентитет странке не постоји.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца