APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Пријаве Управи од стране физичких лица;тражење повратне информације о томе

Пријаве Управи од стране физичких лица;тражење повратне информације о томе

Питање:

Да ли сте извршили одговарајуће провере и какав је ваш налаз по мојој пријави?

 

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10), Управа за спречавање прања новца обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује и анализира информације, податке и документацију коју добија од обвезника из члана 4. Закона као и од надлежних државних органа. Обрађене информације, податке и документацију Управа прослеђује надлежним органима, пре свих Министарству унутрашњих послова и надлежном јавном тужилаштву, који предузимају радње и мере из своје надлежности.

Пошто Управа није државни орган који има надлежност да се бави истражним радњама, нити радњама гоњења, упућујемо вас да се обратите Министарству унутрашњих послова или надлежном јавном тужилаштву. Управа на основу своје законске обавезе све поднеске за чији пријем није надлежна прослеђује надлежном државном органу. Информације до којих Управа дође у току свог аналитичког рада може достављати једино надлежним државним органима. Не постоји могућност достављања ових информација физичким лицима.

 

2011 Управа за спречавање прања новца