APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Овлашћено лице и заменик овлашћеног лица

Овлашћено лице и заменик овлашћеног лица

Питање:

Да ли рачуноводствена агенција треба да има овлашћено лице и заменика овлашћеног лица ако има три запослена радника?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10) обвезници, међу којима су и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга, су дужни да именују овлашћено лице и његовог заменика. Према члану 40. став 1. тачка 5. Закона, ово овлашћено лице мора имати лиценцу за обављање послова овлашћеног лица. Ова обавеза важи без обзира на број запослених код обвезника.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца