APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Обавештавање Управе за спречавање прања новца о именованом овлашћеном лицу

Обавештавање Управе за спречавање прања новца о именованом овлашћеном лицу

Питање:

Да ли је потребно управи доставити обавештење о лицу које је одређено као овлашћено лице у новоотвореној мењачници?

Одговор:

У складу са чланом 39. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10), обвезник је дужан да именује овлашћено лице и његовог заменика, док је у складу са чланом 42. Закона, обвезник дужан да податке (лично име и назив радног места) о овлашћеном лицу достави Управи, најкасније у року од 15 дана од дана његовог именовања .

2011 Управа за спречавање прања новца