APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Пријављивљње трансакција Управи од стране лица које се бави продајом непокретности

Пријављивљње трансакција Управи од стране лица које се бави продајом непокретности

Питање:

1. Колики је рок за пријаву трансакције преко 15,000.00 еур?
2.   Закон се односи на пријем готовог новца преко 15,000.00 еур. Да ли морам пријавити сваки уговор који подразумева готовинску трансакцију већу од наведеног износа или само ако се трансакција, тј примопредаја обавља у просторијама агенције ?

 3.   У случају да је потребно извршити пријаву, стоји да је потребно попунити Образац бр.1 ( Извештај о готовинским и сумњивим трансакцијама ), па с обзиром да он има 15-ак страна, занима ме које сам стране у обавези да попуним, осим прве 3 и последње, јер се остале углавном односе на трансакције преко рачуна у банкама. Наиме, уколико се не попуни нека од ових страница нпр. Полагање новца, не знам где би се могло нагласити колики се износ пријављује.

4. И коначно, на који меил се шаље извештај?

Одговор:

1. Сваку готовинску трансакцију у износу од 15.000,00 евра треба пријавити Управи одмах, а најкасније у року од три дана од дана извршења трансакције, у складу са чланом 37. Закона.

2. Готовинска трансакција је, у складу са Законом, физички пријем или давање странци готовог новца. У складу са чланом 36. Закона, забрањено је примити готов новац на име купопродајне цене робе или услуга, што практично значи да је забрањено платити стан у готивини (наравно, ако купопродајна цена стана прелази износ од 15.000 евра).  Дакле, ако Ваша странка-купац непокретности плаћа купопродајну цену преко банке, Ви немате обавезу пријављивања готовинске трансакције, јер ће то учинити банка. То практично значи да ће се ваша обавеза углавном сводити на пријаву тзв. сумњивих трансакција, односно трансакција за који постоји основ сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма  (или ако за лице која обавља трансакцију постоји такав основ сумње). Такве трансакције се пријављују Управи без обзира на износ (дакле, и када је трансакција у износу који је нижи од 15.000 евра).

3. Пријава трансакција се може вршити на више начина, који су описани у Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом. Овај правилник можете преузети на веб сајту Управе www.apml.org.rs. Пријава се може извршити телефоном, факсом, препорученом пошиљком, доставом преко курира и електронским путем. Образац који можете користити је Образац број 4.  који је саставни део наведеног Правилника.

4.  Извештај о трансакцијама се не шаље мејлом, већ постоји посебан заштићени сајт коме обвезници, којима Управа издаје сертификат, могу приступити и доставити податке о трансакцијама.

2011 Управа за спречавање прања новца