APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Обавеза процене ризика код уплате своте од преко 15.000 еура од стране физичког лица које није клијент банке

Обавеза процене ризика код уплате своте од преко 15.000 еура од стране физичког лица које није клијент банке

Питање:

Да ли је неопходно код извршења трансакција у висини једнакој или већој од 15.000 еура коју лица која нису клијенти банке врше у банци (нпр. уплата у готовини физичког лица налогом за уплату на рачун правног лица по основу куповине некретнине) извршити процену ризика од прања новца и финансирања тероризма пре извршења ове трансакције, односно да ли је банка у обавези да то изврши пре извршења трансакције?

Одговор:

1) Обвезник је, на основу члана 8. Закона, дужан да изврши радње и мере познавања и праћења странке и то у случајевима прописаним чланом 9. Закона. Један од таквих случајева је обављање трансaкције у износу преко 15. 000 евра. Дакле, банка је и у овом случају  дужна да предузме све оне радње и мере прописане у члану 8. Закона: да утврди и да провери идентитет странке, да утврди идентитет стварног власника странке и да прибави информације о сврси трансакције. Анализа ризика се, пак, врши на основу смерница које доноси Народна банка Србије, када је реч о банкама, и садржи процену ризика за сваку групу или врсту странке, пословног  односа, услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности или трансакције. Дакле, анализа ризика се не врши у односу на сваку појединачну трансакцију, већ на групу или врсту трансакција.

2) Члан 21. Закона нам говори које податке је потребно прикупити у ситуацијама прописаним чланом 9. Закона. У случају обављања трансакције преко 15.000 евра, потребно је прикупити податке из члана 81. став 1. тач. 1-4, тач. 8-11. и тач. 14. и 15. Закона, што значи да није потребно прибавити податке о пореклу новца. Ипак, банка може својим интерним актима прописати и обавезу прикупљања података о пореклу новца.

 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца