APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Привредно друштво које се бави инвестирањем, изградњом и продајом непокретности као обвезник

Привредно друштво које се бави инвестирањем, изградњом и продајом непокретности као обвезник

Питање:

Да ли је обвезник правно лице које се бави изградњом и продајом непокретности, али не и прометом непокретности?

Одговор:

Чланом 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма одређено је ко су обвезници, односно ко је све дужан да примењује наведени Закон. Као обвезници су, између осталих, одеђена физичка и правна лица која се баве посредовањем у продаји непокретности. Како се ваше привредно друштво бави изградњом и продајом непокретности, а не посредовањем у продаји, нисте обвезници у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

2011 Управа за спречавање прања новца