APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Фотокопирање личних докумената приликом идентификације физичког лица и њихово чување од стране банке

Фотокопирање личних докумената приликом идентификације физичког лица и њихово чување од стране банке

Питање:

Молимо за Ваше мишљење да ли члан 13. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Сл. гласник РС 20/09 и 72/09 и 91/2010) обавезује Банке да приликом идентификације физичког лица чувају фотокопије личних карата без обзира да ли се ради о чипованим личним картама или онима без чипа.

Одговор:

Члан 13. Закона, који прописује начин утврђивања идентитета физичког лица, прописује да се подаци утврђени чланом 81. став 1. тачка 3. и 4. Закона утврђују увидом у лични документ.  Лични документ је, у складу са чланом 3. Закона, важећа исправа са фотографијом издата од стране надлежног државног органа  - дакле, то може бити, осим личне карте и неки други документ. Документ из кога је се прибављају прописани подаци обвезник је дужан да фотокопира, упише датум, време и лично име лица које је извршило увид.

 

2011 Управа за спречавање прања новца