APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Могућност делегирања надлежности за давање претходног писменог одобрења за успостављање пословног односа у банци од стране највишег руководства

Могућност делегирања надлежности за давање претходног писменог одобрења за успостављање пословног односа у банци од стране највишег руководства

Питање:

Да ли је дозвољено и могуће да Управни одбор банке делегира надлежност за давање претходног писменог одобрења за успостављање пословног односа, у смислу одредби члана 3. тачке 25, 26 и 28. и члана 30. Закона, на посебну комисију формирану у оквиру банке у чијем саставу би били и чланови извршног одбора банке?

Одговор:

Чланови управног одбора представљају највише руководство у смислу Закона, када је реч о Вашој банци, али они свакако могу овластити чланове извршног одбора да дају сагласност из члана 30. став 3. Закона.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца