APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Успостављање лоро кореспондентског односа и давање накнадног одобрења од стране највишег руководства у банци

Успостављање лоро кореспондентског односа и давање накнадног одобрења од стране највишег руководства у банци

Питање:

Да ли је могуће успоставити лоро коресподентски однос са страном банком или пословни однос са страним функционером на основу сагласности Извршног одобора банке уз услов да се на првој редовној или ванредној седници управног одбора верификује одлука Извршног одбора, као и да се у случају да управни одбор не верификује одлуку Извршног одбора, успостављени пословни однос раскине?

Такође да ли постоји могућност да се сагласност Извршног добора прибави накнадно тј. по успостављању лоро коресподенстког односа са страном банком или послованог односа са страним функционером, на првој седници Извршног одбора које се по правилу одржавају једном недељно ?

Одговор:

Члан 29. став 2. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09,72/09 и 91/10 - у даљем тексту: Закон) прописује обавезу прибављања писменог одобрења  највишег руководства у обвезнику, приликом успостављања лоро кореспондентског односа. Закон још наводи да се сагласност прибавља пре успостављања тог односа.

Због тога смо мишљења да се не може дати накнадна сагласност чланова управног одбора, нити накнадна верификација такве сагласности.

Ипак, остаје могућност да чланови управног одбора банке дају овлашћење члановима извршног одбора банке за давање сагласности која је услов за успостављање лоро кореспондентског односа.

2011 Управа за спречавање прања новца