APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Степен ризика од прања новца и финансирања тероризма

Степен ризика од прања новца и финансирања тероризма

Питање:

Молимо Вас за стручно мишљење везано за класификацију према степену изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма, с обзиром да HYPO ALPE-ADRIALEASING DOO послује од краја 2002. године и да имамо велики број уговора, да ли смо у обавези да класификујемо и колико уназад старе клијенте. Такође Вас молимо за стручно мишљење, а везано је за пријављивање трансакција у висини од 15.000,00 еур и више у динарској противвредности (члан 37. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма) - како HYPO ALPE ADRIALEASING DOO Београд није банка, све уплате наших клијената иду преко њихових пословних банака које по горе наведеном члану Закона имају обавезу пријављивајна готовинских трансакција у року од 3 дана од дана извршења трансакције. Да ли смо у обавези да пријављујемо такве трансакције које Управа већ добија од банака ?

Одговор:

Поводом захтева за мишљење о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон), обавештавамо Вас да је Закон који је увео приступ заснован на процени ризика од прања новца и финансирања тероризма ступио на снагу 27. марта 2009. године. Закон се, осим у изузетним случајевима, не примењује ретроактивно. Класификација, коју Ви у свом допису помињете, се односи на обавезу прописану чланом 7. Закона, и заправо представља анализу ризика од прања новца или финансирања тероризма, коју је обвезник дужан да изради за сваку групу или врсту странке, пословног односа или трансакције, а не за сваку трансакцију појединачно.

Како се у свом пословању не сусрећете са готовинским трансакцијама, већ се оне обављају преко рачуна банака, немате обавезу пријављивања таквих трансакција. Ипак, остаје Вам обавеза прописана чланом 37. став 2. Закона, односно пријављивање трансакција у којима постоји основ сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

 

2011 Управа за спречавање прања новца