APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Могућност сврставања правних лица у нискоризичну категорију клијената

Могућност сврставања правних лица у нискоризичну категорију клијената

Питање:

Закон даје могућност банкама да физичка лица сврстају у нискоризичне клијенте . Наведено мишљење заснива се на тумачењу члана 32. став 3. који говори о странкама (т.ј. о физичким лицима). Питање је: да ли поштујући ову аналогију банка може, ако процени - "на основу пословног профила странке " сврстати и правна лица у категорију нискоризичних клијената и применити поједностављене радње и мере.

Чланом 12б пређвиђено је да лице које пружа услуге плаћања и наплате провери идентитет налогодавца електронског трансфера у складу са Чл.13. закона. У ставу 2 истог члана наводи се да ова обавеза не постоји ако се врши без отварања рачуна и ако је вредност мања од 1.000. Еур-а. Да ли то значи да на сва плаћања/наплате које су мање од 1.000. Еур-а банка није дужна да утврди идентитет налогодавца уз изузеће у случају сумње на прање новца и финансирања тероризма

Одговор:

У вези са Вашим захтевом за мишљење на Закон о спречавању прања новца и финанисирања тероризма, достављамо Вам следеће одговоре:

1) Банка може сврстати и правна лица у категорију ниског ризика и на основу тога применити поједностављене радње и мере познавања и праћења странке.

2) Банка није дужна да прикупи податке о налогодавцу електронског трансфера ако је износ мањи од 1.000 евра, осим у случају сумње на прање новца или финансирање тероризма.

2011 Управа за спречавање прања новца