APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Доказивање порекла новца примљеног преко текућег рачуна физичког лица, а који је послат из иностранства

Доказивање порекла новца примљеног преко текућег рачуна физичког лица, а који је послат из иностранства

Питање:

Правно лице које је основано и чије је седиште у иностранству (тачније у Паризу, Француска) ће уплатити мени као физичком лицу, на мој текући рачун у Србији код Banca Intesa АД Београд извесна средства (износ преко 10.000) ЕУР-а, а по основу исплате дивиденди. Сви порези на дивиденде и пренос средстава су плаћени у Француској.  Моје питање гласи, да ли ја као физичко лице које је прималац ових средстава имам обавезу према Републици Србији било у виду плаћања неке врсте пореза, било у виду поступка доказивања порекла средстава?

Одговор:

Поводом Вашег питања, а у вези са уплатом дивиденди на Ваш рачун у Републици Србији, обавештавамо Вас да Управа за спречавање прања новца није надлажна да даје одговоре на питања у вези са порезима.

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10), обавештавамо Вас да немате никаквих обавеза да доказујете порекло средстава када се ради о износу који наводите.

Како бисте добили мишљење и у вези пореза, потребно је да се обратите Министарству финансија, Сектору за фискални систем.

 

2011 Управа за спречавање прања новца