APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Обавеза пријављивања трансакција од стране адвоката

Обавеза пријављивања трансакција од стране адвоката

Питање:

Интересује ме какве су обавезе адвоката према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је написао уговор о купопродаји некретнине чија је вредност преко 25000 евра. Да ли је адвокат дужан послати извештај Управи за спречавање прања новца уколико је присуствовао таквој трансакцији са купца на продавца и да ли је обавезно такву трансакцију обавити преко банковних рачуна.

Одговор:

У складу са чланом 5.  Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10 – у даљем тексту: Закон), адвокат и адвокатско ортачко друштво су дужни да примењују мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма.

          Члан 46. Закона прописује када су адвокати дужни да примењују радње и мере прописане Законом, и једна од тих ситуација је и она у којој адвокат помаже у планирању и извршавању трансакције у вези са куповином или продајом непокретности. Дакле, одговор на Ваше питање би гласио да су адвокати дужни да доставе Управи податке о трансакцији или лицу, ако  постоји основ сумње на прање новца или финансирање тероризма.

 

2011 Управа за спречавање прања новца