APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Поступак за добијање стручног мишљења

Поступак за добијање стручног мишљења

Питање:

Молимо Вас да нас упутите у поступак за добијање стручног мишљења од Управе. Такође Вас молимо да нас обавестите о висини евентуалне накнаде и о року у којем можемо очекивати добијање стручног мишљења.

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) припрема и даје мишљење о примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона, а такође припрема и даје препоруке у циљу јединствене примене овог закона од стране свих обвезника.

Управа као орган државне управе дужна је да на тражење физичких или правних лица да мишљење о примени одредаба закона и других општих аката  у року од 30 дана. Мишљења органа државне управе, па самим тим и Управе, нису обавезујућа. Што се тиче начина на који ће бити постављено питање Управи од стране обвезника, он није посебно прописан. Питање се може поставити препорученим писмом, редовном поштом или електронским путем.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца