APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Лиценца за обављање послова овлашћеног лица; непостојање обавезе похађања обуке коју организују друга правна лица као услова за полагање стручног испита

Лиценца за обављање послова овлашћеног лица; непостојање обавезе похађања обуке коју организују друга правна лица као услова за полагање стручног испита

Питање:

Имајући у виду цену тих обука, као и чињеницу да свака књиговодствена фирма мора имати два запослена радника са положеним испитом, односно лиценцом,  молимо Вас да нам одговорите:

 -  да ли је обука (коју нуде разне приватне фирме) услов за излазак на испит за добијање лиценце?

- Односно, да ли је прописима регулисана обавеза похађања обуке код одређених фирми и ако није, да ли се обука  може организовати и на друге (прихватљивије) начине који не захтевају ангажовање енормних средстава?

 Такође,

-да ли се сертификат добијен на семинару (Н.Сад, 2010.) у организацији Управе за спречавање прања новца и УСАИД-а сматра адекватним документом у смислу Закона који је у примени? 

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезници, међу којима су и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга, су дужни да именују овлашћено лице и његовог заменика. На основу члана 40. став 1. Закона, овлашћено лице мора имати лиценцу за обављање послова овлашћеног лица.

Управа за спречавање прања новца не организује обуке за полагање стручног испита, нити овлашћује приватне фирме да то врше у њено име, а у смислу припрема за полагање стручног испита. На сајту Управе се налази литература као и остале информације везане за полагање стручног испита и за добијање лиценце. Није прописано похађање никакве обуке организоване од стране приватних фирми, нити је то предвиђено као услов за излазак на стручни испит за добијање лиценце.

Сертификат који наводите не сматра се адекватним документом за обављање послова овлашћеног лица.

 

2011 Управа за спречавање прања новца