APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Из медија > ПРАВДА: Лиценце од 10.000. против сумњивог новца

ПРАВДА: Лиценце од 10.000. против сумњивог новца

23-Apr-2012 15:53:59

Лиценце од 10.000 против сумњивог новца

Економија | 12. април 2012. | 16:19


БЕОГРАД – Рачуновође које раде у фирмама и агенцијама, према правилнику Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, мораће да положе испит и добију лиценцу како би могли да наставе да обављају посао који подразумева и да препознају покушаје да се илегално стечене, „прљаве“ паре легализују, убацивањем у финансијске токове. Испит ће полагати у Управи која је проценила да су трошкови полагања испита 10.000 динара.

Тај издатак морају да плате из свог џепа, па ако не освоје најмање 80 бодова, мораће поново да полажу и плате исту суму и тако док не положе. Према грубој рачуници, приход од лиценци рачуновођа могао би да се креће од милион до два милиона евра. Иако је Закон на снази од 2009. године, Правилник о лиценцама је на снази тек од 1. јануара ове године, па се од рачуновођа сада тражи лиценца, што је код њих изазвало огорчење. Александар Вујичић, директор Управе за борбу против прања новца, каже да приходи од полагања испита улазе у буџет Србије.

Ко је одредио цену од 10.000 динара?

- У трошкове полагања стручног испита спадају издаци које Управа има у вези са припремом домаће и стране стручне литературе, техничко-информатичком организацијом полагања стручног испита, као и издавањем лиценце. Дакле, то су сви они материјални трошкови – закуп сале, штампање литературе, лиценци, тестова… Управа сарађује са онима који су дужни да спроводе закон – банкама, осигуравајућим друштвима, лизинг компанијама, рачуновођама, ревизорима и преко њихових струковних удружења, и на тај начин објашњава обавезе свих оних који су дужни да примењују прописе. Управа не спроводи обуку за полагање стручног испита, нити је наплаћује јер је то противно етичким кодексима. Обуку може спроводити професионално удружење, или било ко други.

Колико кандидата очекујете?

- Када је реч о рачуновођама, не може се са прецизношћу рећи колико их има у Србији и колико ће их изаћи на испит. Закон дефинише да су обвезници по закону, између осталих и правна лица и предузетници које обављају рачуноводствене послове, али у Србији се рачуноводственим пословима могу бавити сви они који фактички обављају те послове, тако да не постоји званичан регистар таквих агенција. То је и прилика да се утврди колико агенција постоји које обављају рачуноводствене послове. Ситуација је свакако другачија када је реч о деловима финансијског система, банкама, учесницима на тржишту капитала и другима, и за сада је издато 130 лиценци.

Какве су санкције за оне који немају пара или ако агенција има само једног запосленог, а прописано је да две особе морају имати лиценцу?

- Ако агенција има само једног запосленог, имаће само једно овлашћено лице јер неће бити у могућности да одреди заменика овлашћеног лица. Закон је писан за све обвезнике, од којих су неки огромна привредна друштва, са великим бројем запослених, а неки имају само једног. Ипак, ризик од прања новца постоји и у овим мањим, јер се паре могу опрати и преко, на пример, улагања у некретнине. Зато је за успешно функционисање система за спречавање прања новца и финансирања тероризма битно да Управа из свих делова система (банке, осигуравајућа друштва, брокери, агенција за промет некретнинама и др.) има сараднике који поседују знања да препознају сумњиве трансакције и лица. Управо то се, између осталог, постиже лиценцирањем овлашћених лица. Непоштовање Закона представља прекршај или привредни преступ.

Колико људи у Управи има лиценцу?

- Лиценца је предвиђена за обвезнике, а не за запослене у Управи. Запослени у Управи су високообразовани државни службеници, по професији правници, економисти и ИТ стручњаци који се континуирано усавршавају у земљи и иностранству у области финансијске форензике, финансијских истрага, примене међународних стандарда, супервизије као и систему за спречавање прања новца. Обука се, углавном, обавља преко међународних организација – „Егмонт групе“, „Мани вола“ (Комитет Савета Европе), Светске банке, ММФ, ОЕБС, УСАИД, TAIEX, а користе се средства претприступних фондова ЕУ.

Колико је сумњивих случајева до сада пријавила Управа?

- Управа прикупља податке од обвезника који се односе на трансакције и лица за која постоји основана сумња да перу новац или финансирају тероризам, анализира их, захтева податке од других државних органа, а затим, у случају да постоји основана сумња да је реч о прању новца или финансирању тероризма, такве податке прослеђује другим државним органима. У току 2011. године, у Управи је отворено 598 аналитичких предмета за које постоји основана сумња да се пере новац. У току 2011. године прослеђене су укупно 162 информације надлежним државним органима, углавном надлежним тужилаштвима и Министарству унутрашњих послова.

С. Јовичић

http://www.pravda.rs/2012/04/12/licence-od-10-000-protiv-sumnjivog-novca/

 

2011 Управа за спречавање прања новца