APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Налогодавац електронског трансфера, наплате и плаћања

Налогодавац електронског трансфера, наплате и плаћања

Питање:

Да ли се подаци о налогодавцу које је банка дужна да прикупи односе само на плаћања која банка обавља по налогу клијената или се прикупљају и у случају наплата?

Одговор:

Подаци о налогодавцу се прикупљају у складу са чл. 13. до 18. Закона у случајевима тзв. одлазећег трансфера. Поред тога, банка проверава да ли подаци прописани у члану 12а. ст. 2. и 3. прате тзв. долазећи трансфер.

2011 Управа за спречавање прања новца