APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Oбавештење о полагању стручног испита за лиценцу 27.6.2012. године за овлашћена лица код обвезника по ЗОСПНФТ

Oбавештење о полагању стручног испита за лиценцу 27.6.2012. године за овлашћена лица код обвезника по ЗОСПНФТ

24-May-2012 15:45:10

Стручни испити за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, брокерско дилерска друштва, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, друштва за ревизију, даваоце финансијског лизинга, правна лица која се баве факторингом и форфетингом ће се одржати у Београду 27. јуна 2012. године. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о тачном времену и месту полагања стручног испита.

Управа за спречавање прања новца ће у наредном периоду организовати полагање стручних испита и у већим градовима Србије: Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Сомбору, Зрењанину и Панчеву. Кандидати заинтересовани за полагање стручног испита у овим градовима биће благовремено обавештени о распореду полагања.

Рок за пријаву за полагање стручних испита који ће се одржати дана 27.06.2012. године у Београду истиче 12.06.2012. године.

Заинтересовани кандидати се пријављују на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs , или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд. Кандидати који нису из Београда и којима одговара да испит полажу у неком од горе наведених градова у својој пријави обавезно наводе и назив града у коме желе да полажу стручни испит.

Уз пријаву се прилаже доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручних испита.
Образац за пријаву, као и податке о износу трошкова за полагање стручног испита, можете пронаћи на сајту Управе, у фолдеру „ЛИЦЕНЦЕ“.

I) Литература за кандидате који полажу стручни испит за рачуновође је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

II) Литература за кандидате који полажу стручни испит за брокерско дилерска друштва je:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за брокерско дилерска друштва

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма

III) Литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања je:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Смернице НБС за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција друштва за осигурање, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

IV) Литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за ревизију је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за друштва за ревизију

V) Литература за кандидате који полажу стручни испит из области финансијског лизинга :

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице Народне банке Србије  за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за даваоце финансијског лизинга.

VI) Литература за кандидате који полажу стручни испит из области факторинга и форфетинга je:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који обављају послове факторингаи форфетинга у међународном платном промету које је донео Девизни инспекторат;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у факторинг пословима;

7. Листа за препознавање сумњивих трансакција у форфетинг пословима

8. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

2011 Управа за спречавање прања новца