APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Електронски трансфер, подаци који се прикупљају

Електронски трансфер, подаци који се прикупљају

Питање:

Изменама се дефинише да, уколико је немогуће прибавити неки од обавезних података (име и презиме, адреса, број рацуна или јединствену идентификациону ознаку), уместо неког недостајућег податка је потребно имати неки од следећих података:

1. јединствену идентификациону ознаку,

2. место и датум рођења налогодавца или

3. национални идентификациони број налогодавца електронског трансфера.

Да ли се и како доказује да је неки податак немогуће прикупити или је довољно имати једну било коју замену за податак који је банка дужна да прикупи? Зашто се податак јединствена идентификациона ознака два пута понавља (као основни податак и као замена)?

Одговор:

Основни подаци који се прикупљају су име, презиме, адреса, број рачуна или јединствена идентификациона ознака.

Адреса је податак који се може заменити јединственом идентификационом ознаком, или местом и датумом рођења или националлним идентификационим бројем налогодавца електронског трансфера.

Дакле, у ситуацији у којој се адреса замењује јединственом идентификационом ознаком, подаци који се прикупљају су број рачуна налогодавца (обавезан податак) + јединствена идентификациона ознака (уместо адресе).

2011 Управа за спречавање прања новца