APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Пријава за полагање стручног испита у Панчеву

Пријава за полагање стручног испита у Панчеву

07-Aug-2012 13:43:56

Стручни испит за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга на подручју Jужног Баната одржаће се у Панчеву 4. септембра 2012. године у простору Регионалне привредне коморе Панчево, Змај Јовина 1а (сала на првом спрату). Кандидати ће бити писменим путем обавештени о тачном времену полагања стручног испита.

Рок за пријаву за полагање стручног испита који ће се одржати дана 4. септембра 2012. године у Панчеву истиче 20. августа 2012. године.

Заинтересовани кандидати се пријављују на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд. У пријави обавезно нагласити да се кандидат пријављује за полагање у Панчеву. Уз пријаву се прилаже доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручног испита. Образац за пријаву, као и податак о износу трошкова за полагање стручног испита, можете пронаћи на сајту Управе, у фолдеру „ЛИЦЕНЦЕ“.

I Литература за кандидате који полажу стручни испит за рачуновође је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

2011 Управа за спречавање прања новца