APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Пријава за полагање стручног испита у Сомбору

Пријава за полагање стручног испита у Сомбору

13-Sep-2012 09:50:14

Стручни испит за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, предузећа за ревизију и овлашћене мењаче на подручју Западнобачког Округа одржаће се у Сомбору 18. oктобра 2012. године у простору Регионалне привредне коморе Сомбор, Венац Степе Степановића 30, Сомбор.

Рок за пријаву за полагање стручног испита који ће се одржати дана 18. oктобра 2012. године у Сомбору истиче 3. октобра 2012. године.

Заинтересовани кандидати се пријављују на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд. У пријави обавезно нагласити да се кандидат пријављује за полагање у Сомбору. Уз пријаву се прилаже доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручног испита. Образац за пријаву, као и податак о износу трошкова за полагање стручног испита, можете пронаћи на сајту Управе, у фолдеру „ЛИЦЕНЦЕ“.

Кандидати који су извршили пријаву за полагање стручног испита за област рачуноводство или предузећа за ревизију могу, уз доказ о уплати прописане таксе, преузети без накнаде приручник - Литература за полагање стручног испита - који је издала Управа за спречавање прања новца у просторијама Регионалнe привреднe коморe Сомбор. Особа за контакт у вези са преузимањем приручника у РПКС је господин Михајло Маћуш, број телефона 025 420 780. (Напомена: Кандидати који се пријављују за мењачке послове обавезну литературу (у наставку наведено под III) могу пронаћи на сајту www.apml.org.rs, фолдер Лиценце/ Литература.

I Литература за кандидате који полажу стручни испит за област рачуноводство је: 

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

II Литература за кандидате који полажу стручни испит за предузећа за ревизију је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за предузећа за ревизију и овлашћене ревизоре.

 

III Литература за кандидате који полажу стручни испит за овлашћене мењаче:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице НБС за процену ризика од прања новца и финансирања

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за мењаче

 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца