APML logo
Српски Srpski English

Надзор
Датотеке за преузимање

Упитник о активностима обвезника у вези са применом Закона о ограничавању располагања имовином48KBxlsb
Упитник о активностима факторинг друштва у области СПН/ФТ.xls65KBxlsb
Упитник о активностима предузетника/привредног друштва за пружање рачуноводствених услуга у области спречавања прања новца и финансирања тероризма - АВГУСТ 2018132KB.xls
Анализа одговора привредних друштава за ревизију и рачуноводствених агенција на достављени упитник из области спречавања прања новца и финансирању тероризма1849KB.doc
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности Одсека за надзор Управе за 2017. годину1853KB.pdf
Годишњи план инспекцијског надзора Управе за спречавање прања новца за 2018. годину273KB.pdf
Анализа посредних контрола над привредним друштвима за ревизију и рачуноводство у 2016. години863KB.pdf
Упитник о активностима рачуновођа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма 2016120KB.xls
Упитник о активностима привредних друштава за ревизију у области СПН/ФТ 67KBxlsb
Контролна листa за ревизоре199KB.xls
Контролна листа за рачуновође189KB.xls
Анализа посредних контрола над привредним друштвима за ревизију и рачуноводство у 2015.години879KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2014. години451KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2013. години547KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2012. години393KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца