APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Друга радионица о националној процени ризика

Друга радионица о националној процени ризика

23-Oct-2012 10:12:43

У Београду се 23. и 24. октобра 2012. године одржава друга радионица о националној процени ризика од прања новца. Република Србија je прва од земаља у региону приступила реализацији овог сложеног подухвата. Представници Управе и великог броја државних органа, у протеклих девет месеци, радили су на прикупљању релевантних података који ће служити као показатељ нациналне рањивости у овој области и као полазна основа за израду нове националне стратегије. Сврха националне процене ризика је сагледавање могућности за ефикасно ангажавање расположивих финансијских, техничких и људских ресурса у борби против финансијског криминала. Радионица се организује у оквиру пројекта Савета Европе МОЛИ Србија који финансира Европска Унија, а у њеној  реализацији поред Управе и великог броја представника државних органа учествују и представници релевантних институција земаља у региону. Значајну помоћ у организовању радионице пружили су Светска банка и ОЕБС. Национална процена ризика привлачи велику пажњу стручне јавности у државама чланицама Савета Европе којима предстоји рад на овом сложеном пројекту. Наиме, последњим изенама Препорука ФАТФ израда националне процене ризика је уведена као међународни стандард.

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца