APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Пријава за полагање стручног испита у Новом Саду 28. новембра 2012. године.

Пријава за полагање стручног испита у Новом Саду 28. новембра 2012. године.

25-Oct-2012 12:47:21

Стручни испит за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, друштва за ревизију и овлашћене мењаче одржати ће се у Новом Саду дана 28. новембра 2012. године у простору Регионалне привредне коморе Нови Сад, Народног фронта број 10 . Кандидати ће бити писменим путем обавештени о  тачном времену полагања.

Рок за пријаву за полагање стручних испита који ће се одржати 28. новембра 2012. године у Новом Саду истиче 12.11.2012. године.

Заинтересовани кандидати се пријављују на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs , или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд.

Уз пријаву се прилаже доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручних испита.
Образац за пријаву, као и податке о износу трошкова за полагање стручног испита, можете пронаћи на сајту Управе, у фолдеру „ЛИЦЕНЦЕ“.

I) Литература за кандидате који полажу стручни испит за област рачуноводство је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

II) Литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за ревизију је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за друштва за ревизију

III) Литература за кандидате који полажу стручни испит за овлашћене мењаче:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице НБС за процену ризика од прања новца и финансирања

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за мењаче

2011 Управа за спречавање прања новца