APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Додела лиценци, Сомбор, 29. март 2013. године

Додела лиценци, Сомбор, 29. март 2013. године

01-Apr-2013 11:11:20

У Сомбору je 29. марта 2013. године уприличена  свечана додела лиценци кандидатима који су 18. новембра 2012. године полагали стучни испит.

Овом приликом додељено је  90 лиценци за овлашћена лица кандидатима запосленим код предузетника који пружају рачуноводствене услугe, мењачницама и лицима која пружају поштанске услуге који свакодневно раде на пословима спречавања прања новца и финансирања тероризма. Добијањем лиценци кандидати који су положили стручни испит уједно су добили потврду да имају знање и вештине које су неопходне за успешно обављање послова на откривању и спречавању ових облика криминалитета.

Наиме, изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма из децембра 2010. године предвиђено је да овлашћена лица морају имати лиценцу за обављање послова спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Сврха увођења лиценци је двојака: потврдом стручног знања овлашћених лица ће се јачати систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма, а такође ће се утицати на јачање положаја који овлашћена лица имају у својим институцијама.

2011 Управа за спречавање прања новца