APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Извештај о посредном надзору

Извештај о посредном надзору

03-Apr-2013 14:46:01

Осим непосредног надзора, Управа за спречавање прања новца од 2012. године врши надзор рачуновођа и ревизора и посредним путем и то слањем Упитника о активностима обвезника у примени прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирањa тероризма и анализом добијених одговора. Анализом одговора на Упитнике, уочено је да постоје нејасноће и то највише у делу утврђивања идентитета странке или  власника који је страни фунционер и код примене одређених радњи и мера које треба примењивати у зависности од степена ризика којем је странка изложена од прања новца и финансирања тероризма. У наставку можете преузети анализу достављених одговора предузећа за ревизију и правних лица и предузетника који се баве пружањем рачуноводствених услуга


Датотеке за преузимање

Анализа достављених одговора на упитнике1788KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца