APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Саветовање на Палићу 14 – 17. мај 2013. године

Саветовање на Палићу 14 – 17. мај 2013. године

14-May-2013 11:42:18

На Палићу се одржава тродневно саветовање о  функцији овлашћених лица у банкама. Саветовања са овом тематиком о одржавају се сваке године ради представљања свих актуелности и новина у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и важеће законске и подзаконске регулативе. Учесници саветовања имају могућност да у отвореном разговору са представницима Управе и Народне банке Србије изнесу своје дилеме и покушају да реше практичне проблеме у примени закона у пракси.

Током саветовања представници Управе представиће учесницима нове Индикаторе за препознавање сумњивих трансакција и нове ревидиране ФАТФ препоруке са којима ће се закони у области спречавања прања новца и финансирања тероризма усклађивати као и студију случаја.

2011 Управа за спречавање прања новца