APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Објављен Други извештај о напретку, 20. мај 2013. године

Објављен Други извештај о напретку, 20. мај 2013. године

20-May-2013 14:22:28

Комитет Манивал објавио је Други извештај о напретку који је усвојен на пленарној седници комитета одржаној у децембру 2012. године.

Извештај о напретку доноси се након спроведеног поступка евалуације који подразумева посете представника комитета Манивал као и одговарање на сложени Упитник који држави доставља комитет. Након попуњавања Упитника, на редовним седницама комитета, делегација Републике Србије коју чине представници релевантних државних органа бране одговоре које су доставили.

У извештају о напретку оцењена је усклађеност националног система за борбу против прања новца и финансирања тероризма са ФАТФ претпорукама и другим међународним стандардима.

 

Извештај о напретку можете погледати овде

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Countries/Serbia_en.asp

 

2011 Управа за спречавање прања новца