APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Комитет Манивал објавио годишњи извештај за 2012. годину, 15. август 2013. године

Комитет Манивал објавио годишњи извештај за 2012. годину, 15. август 2013. године

15-Aug-2013 14:11:22

Комитет експерата Манивал који је задужен за оцењивање спровођења закона из области спречавања прања новца и финансирања тероризма у земљама чланицама Савета Европе објaвиo је 26. јуна 2013. године годишњи извештај о свом раду.

Овај извештај садржи информације о активностима овог комитета као и о сарадњи са другим међународним субјектима који се баве спречавање прања новца и финансирања тероризма. У извештају се налазе и обједињени закључци спроведених евалуација и усвојених извештаја о напретку за 2012. годину.

У извештају комитет Манивал помиње и достигнућа и напретке који су остварени у Србији на плану борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Извештај можете прочитати овде

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2012_AnnualReport_en.pdf

2011 Управа за спречавање прања новца