APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Рокови чувања документације везане за извршене трансакције у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Рокови чувања документације везане за извршене трансакције у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Питање:

Имајући у виду да су рокови чувања пословне документације различито дефинисани у Закону о рачуноводству и ревизији, Закону о ПДВ, Закону о фискалним касама и Закону о привредним друштвима, који прописују рок од 5 година за чување пословне документације, у односу на Закон о спречавању прања новца, који прописује рок чувања од најмање 10 година за податке и документацију везану за извршене трансакције , молимо Вас за мишљење да ли се рок чувања од најмање 10 година, који је прописан чланом 77. Закона о спречавању прања новца и финанисрања тероризма, и који се односи на податке и документацију  везану за извршене трансакције, односи и на уплатне, исплатне налоге и налоге за пренос или само на документацију на основу које је извршена трансакција – уговори, решења и сл.

Одговор:

На основу члана 77. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) обвезник је дужан да податке и документацију у вези са странком, успостављеним пословним односом и извршеном трансакцијом, прибављене у складу са Законом, чува најмање десет година од окончања пословног односа или извршења трансакције.

Закон не прописује чување података и документације која се односи на уплатне и исплатне налоге као и налоге за пренос, већ само обавезу чувања евиденције података из члана 81. Закона. На основу тога нисте у обавези да ове податке чувате у року од десет година предвиђеном по овом закону, већ у року дефинисаним у законима наведеним у вашем допису.

2011 Управа за спречавање прања новца