APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Да ли је Извршни одбор банке највише руководство у смислу овог Закона?

Да ли је Извршни одбор банке највише руководство у смислу овог Закона?

Питање:

Да ли се са становишта новог Закона о привредним друштвима може сматрати да извршни одбор банке (која је по сили закона акционарско друштво) представља највише руководство, независно од тога да ли је банка јавно или „нејавно“ друштво (с обзиром да то ни по претходним прописима није био критеријум јер су и котирана и некотирана друштва потпадала под појам отвореног акционарског друштва)?

Одговор:

На основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) највише руководство јесте извршни одбор, односно управни одбор – у зависности од тога да ли је обвезник организован у форми отвореног, односно затвореног акционарског друштва.

Пошто важећи Закон о привредним друштвима не дефинише отворено и затворено акционарско друштво, већ говори о акционарском друштву и јавном акционарском друштву, може се сматрати да извршни одбор банке представља највише руководство банке као обвезника на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Приликом будућих измена Закона ова ситуација биће узета у обзир и утицаће на промену дефиниције највишег руководства у обвезнику.

2011 Управа за спречавање прања новца