APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Стручна мишљења > Комплетирање документације о клијенту који је у стечају

Комплетирање документације о клијенту који је у стечају

Питање:

У покушају комплетирања статусне документације, колеге из Привредног сектора су контактирале клијента који је у стечају и од стечајног управника добили одговор да су покретањем стечајног поступка сва права и овлашћења власника капитала престала и да он као стечајни управник није у могућности да нам достави документацију за идентификацију власника (у питању су 2 физичка лица).

Нас генерално занима како да се постављамо у оваквој ситуацији.

Одговор:

На основу Закона о стечају (“Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011 – др. закон) правне послове у име и за рачун правних лица која су у стечају или ликвидацији, обавља стечајни, односно ликвидациони управник и у пословно име правног лица  додаје се ознака „у стечају”. Имајући у виду то да се тачно зна која су  правна лица у стечају, односно ликвидацији, и да стварни власници правног лица не могу ни на који начин утицати на пословање правног лица када је стечајни поступак већ покренут, мишљења смо да је довољно прибавити извод из јавног регистра за правно лице у стечају и решење о именовању стечајног управника или решење надлежног суда о покретању стечајног поступка, чији је обавезни део и одлука о именовању стечајног управника.

2011 Управа за спречавање прања новца