APML logo
Српски Srpski English

Свифт поруке

Питање:

Да ли банка налогодавца у иностранству, у случају да погрешно наведе налогодавца у свифт поруци ( навела је потпуно неког другог налогодавца), исправку, односно достављање назива правог налогодавца, може извршити шифрованом поруком, коју доставља директно домаћој банци, без достављања исте кореспондентској банци у ланцу наплате?

Одговор:

На основу члана 12а Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да прикупи тачне и потпуне податке о налогодавцу и да их укључи у образац или поруку која прати електронски трансфер. Ти подаци морају пратити електронски трансфер током целог пута кроз ланац плаћања, без обзира на то да ли посредници у ланцу плаћања постоје и без обзира на њихов број. Члан 12б Закона прописује да када електронски трансфер не садржи тачне и потпуне податке о налогодавцу електронског треансфера, лице које пружа услуге плаћања или наплате дужно је да у року од три дана од пријема трансфера прибави податке који недостају или да одбије извршење тог трансфера.

У Закону не постоји одредба која обавезује лице које пружа услуге плаћања и наплате да обавести сва лица која су укључена у трансфер о исправци података о налогодавцу. Ипак, мишљења смо да  обавештење свих посредника у ланцу плаћања може бити ствар добрих пословних обичаја и пословне праксе.

2011 Управа за спречавање прања новца