APML logo
Српски Srpski English

Javno saopštenje FATF od 23.6.2017.

Petak, 7 Juli 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sis ...
Detaljnije»

Јаvno saopštenje FATF od 24.2.2017- godine

Ponedeljak, 6 Mart 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ...
Detaljnije»

Javno saopštenje FATF od 21.10.2016. godine

Sreda, 2 Novembar 2016
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.&n ...
Detaljnije»

Javno saopštenje FATF od 24.6.2016. godine

Ponedeljak, 11 Juli 2016
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. Saopštenje je objavljen
Detaljnije»

Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije od strane MANIVALA

Petak, 10 Jun 2016
Komitet MANIVAL objavio je na svom sajtu Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije mera koje Republika Srbija preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Iako izveštaj konstatuje postojanje brojnih nedostat ...
Detaljnije»

Lista označenih lica

Utorak, 31 Maj 2016
Vlada Republike Srbije usvojila je izmene lista označenih lica koje je 20.4.2016. godine usvojio Komitet uspostavljen Rezolucijama 1267 ( 1999), 1989 (2011) и 2253 (2015). ...
Detaljnije»

Lista označenih lica

Ponedeljak, 22 Februar 2016
Vlada Republike Srbije usvojila je izmene lista označenih lica koje je 15. januara 2016. godine usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija shodno Rezolucijama 1267 ( 1999), 1989 (2011) i 2253 (2015). Podsećamo da se Rezolucija 2253 (2015) odnosi ...
Detaljnije»

Javno saopštenje FATF od 23.10.2015. godine

Petak, 27 Novembar 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ...
Detaljnije»

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Utorak, 10 Novembar 2015
Ovde možete da preuzmete Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Detaljnije»

Komitet MANIVAL povukao javno saopštenje o Bosni i Hercegovini

Ponedeljak, 21 Septembar 2015
Na 48. plenarnom sastanku Komiteta MANIVAL, održanom od 14-18.9.2015. godine povučeno je javno saopštenje o Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da su u maju 2015. godine usvojene neophodne izmene i dopune Krivičnog zakonika Bosne и Herceg ...
Detaljnije»

Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija

Ponedeljak, 14 Septembar 2015
Uprava za sprečavanje pranja novca donela je 11. septembra 2015. godine Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti, računovođe i revizore kao i za brokersko-dilerska društva i ovla&scaro ...
Detaljnije»

Novi indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma

Petak, 11 Septembar 2015
Uprava za sprečavanje pranja novca donela je nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma za računovođe, revizore, brokersko-dilerska društva, ovlašćene banke i posrednicima u prodaji i ...
Detaljnije»

Javno saopštenje FATF od 26. juna 2015

Sreda, 19 Avgust 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.  ...
Detaljnije»

Izveštaj FATF o finansiranju terorizma

Četvrtak, 13 Avgust 2015
FATF je u februaru 2015. godine objavio izveštaj o finansiranju terorističke organizacije islamističke države Iraka i Levanta (ISIL).  Svedoci smo velikog o brzog razvoja terorističkih organizacija u islamističkim državama, koji pr ...
Detaljnije»

Lista označenih lica

Ponedeljak, 27 Juli 2015
Dana 16.7.2015. godine, Vlada je donela rešenje o utvrđivanju liste označenih lica. Originalnu verziju i verziju liste na srpskom jeziku možete da preuzmete ovde:
Detaljnije»

Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini

Utorak, 23 Jun 2015
Donet Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini
Detaljnije»

Izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FT

Ponedeljak, 8 Jun 2015
Ovde možete pogledati izvod iz Nacrta zakona o izmenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na obaveze pružalaca platnih usluga da prikupljaju određene podatake o platiocu i primaocu elektron ...
Detaljnije»

Novi indikatori za finansiranje terorizma

Utorak, 31 Mart 2015
Projektna grupa, koju su činili predstavnici Uprave, Poreske uprave, Narodne banke Srbije, i ovlašćena lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod poslovnih banaka, Pošte i agenata za prenos novca, napravila je list ...
Detaljnije»

Usvojen Zakon ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Utorak, 24 Mart 2015
Skupština Srbije je na sednici održanoj dana 20.3.2015. godine usvojila Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma kojim se primenjuju relevantne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje se odnose na privremeno
Detaljnije»

Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama

Ponedeljak, 2 Mart 2015
Najnovije saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik, možete da pronađete ovde:
Detaljnije»

Usvojena Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Ponedeljak, 5 Januar 2015
Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 31. decembra 2014. godine Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Detaljnije»

Javno saopštenje Komiteta Manival o Bosni i Hercegovini od 12.12.2014. godine

Petak, 26 Decembar 2014
Finansijske institucije se i dalje pozivaju da preduzmu pojačane mere i radnje za poznavanje i praćenje stranke u transakcijama koje imaju veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Detaljnije»

Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Ponedeljak, 3 Novembar 2014
Na sednici vlade održanoj dana 31.10.2014. godine usvojen je Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
Detaljnije»

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca

Sreda, 23 Juli 2014
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa nadzornim organom i pravnim licima koja se bave pružanjem usluga prenosa novca, izradila je novu listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.
Detaljnije»

Nove preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija

Sreda, 9 Juli 2014
Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila i donela nove preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija.
Detaljnije»

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke

Ponedeljak, 7 Juli 2014
Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija relevantni za banke
Detaljnije»

Nove Preporuke FATF

Ponedeljak, 24 Mart 2014
U februaru 2012. godine FATF je izdao nove revidirane preporuke
Detaljnije»

Potpisan sporazum o saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom

Sreda, 26 April 2017
Uprava za sprečavanje pranja novca i Republičko javno tužilaštvo potpisali su Sporazum o saradnji
Detaljnije»

Novi indikatori - dobrovoljni penzijski fondovi

Četvrtak, 3 Oktobar 2013
Dana 03.10.2013. godine, Uprava je objavila izmenjenu listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. Možete ih preuzeti ovde. ...
Detaljnije»
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca