APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Nove Preporuke FATF

Nove Preporuke FATF

24-Mar-2014 13:29:38

Organizacija za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF) nezavisno je međuvladino telo koje razrađuje i promoviše politiku zaštite globalnog finansijskog sistema od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Preporuke FATF su priznate kao globalni standard u sprečavanju pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (FT). U februaru 2012. godine FATF je izdao nove revidirane preporuke a prevod ove publikacije na srpski jezik finansijski je podržala Evropska unija u okviru Projekta za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (MOLI Srbija), na osnovu dozvole Sekretarijata FATF. Preporuke možete preuzeti ovde:


Datoteke za preuzimanje

Nove Preporuke FATF1640KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca