APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke

07-Jul-2014 14:40:57

Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i predstavnicima bankarskog sektora, izradila je novu listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u daljem tekstu: indikatori) za banke, obveznike po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 1. oktobra 2014. godine.

Indikatore možete da preuzmete ovde:


Datoteke za preuzimanje

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija1586KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca