APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prva javna rasprava o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FT

Prva javna rasprava o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama zakona o SPN/FT

30-Oct-2014 08:51:44

Dana 29.10.2014. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovala javnu raspravu o radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Rasprava o izmenama i dopunama ovog zakona je prva u nizu planiranih debata koja je organizovana u PKS. Očekuje se da će se izmene Zakona usvojiti početkom sledeće godine, što ostavlja  dovoljno prostora i vremena da se dostave sugestije Radnoj grupi i Upravi za sprečavanje pranja novca. Interes je da odredbe zakona budu precizno formulisane, jasne i primenljive u praksi, a da obveznici i nadležne institucije ujedinjeno deluju ka ostvarivanju  zajedničkog cilja, a to je unapređenje efikasnosti i delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca