APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Usvojena Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Usvojena Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

05-Jan-2015 11:52:24

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 31. decembra 2014. godine Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koja obuhvata sledeće strateške teme: planiranje, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu, sprečavanje unošenja imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom u finansijski sistem i druge sektore, odnosno otkrivanje i prijavljivanje već unete imovine, uočavanje i otklanjanje pretnji od pranja novca i finansiranja terorizma, kažnjavanje izvršilaca krivičnih dela i oduzimanje nezakonito stečene imovine, obezbeđivanje kvalifikovanih kadrova osposobljenih za delotvorno učešće u svim segmentima sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razumevanje u javnosti uloge i planova nadležnih organa. Nacionalna stretegija obuhvata period do 2018. godine.

Strategiju i prateći akcioni plan možete da preuzmete ovde:


Datoteke za preuzimanje

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma926KB.doc
Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije428KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca