APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Usvojen Zakon ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Usvojen Zakon ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

24-Mar-2015 11:49:01

Cilj Zakona je da se osobama označenim kao teroristi i osobama koje su povezane sa njima ograniči raspolaganje imovinom. Listu označenih lica sastavlja Vlada na osnovu lista označenih lica utvrđenih od strane Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član, na predlog nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta; kao i na osnovu obrazloženog zahteva druge države.

Zakon predviđa i odredbe o nadzoru nad sprovođenjem zakona, kao i sankcije za nepostupanje u skladu sa zakonom.

Tekst Zakona možete da preuzmete ovde:


Datoteke za preuzimanje

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma108KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca