APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti dobara, jnmv 1.1.2/2015

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti dobara, jnmv 1.1.2/2015

30-Nov-2015 10:19:02
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca