APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima za JNMV br. 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladišenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise

Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima za JNMV br. 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladišenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise

20-Oct-2017 13:33:11

Pojašnjenje potencijalnim ponuđačima za javnu nabavku male vrednosti dobara broj JNMV 1.1.3/2017 - produženje garancije za dva sistema za skladištenje podataka EMC VNX 5300 bez HDD retention polise


Datoteke za preuzimanje

Pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom za JNMV 1.1.3/20171359KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca