APML logo
Српски Srpski English
Početna > Međunarodna saradnja > OEBS I SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

OEBS I SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

Države učesnice OEBS-a u više navrata su naglašavale činjenicu da pranje novca predstavlja bezbednosnu pretnju i potvrdile su svoju rešenost da se bore protiv ovog problema. Na osnovu odluka Ministarskog i Stalnog saveta OEBS je pojačao napore u prethodnih nekoliko godina za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kancelarija Koordinatora OEBSa za ekonomske aktivnosti i aktivnosti zaštite okoline (OCEEA) počela je da pomaže državama učesnicama da jačaju svoje kapacitete za borbu protiv FT i PN 2002. godine, nakon Prve odluke Ministarskog saveta u Bukureštu i nakon Programa akcije koji je podržan na Međunarodnoj konferenciji u Biškeku decembra 2001. godine.  

Aktivnosti OEBS-a

U bliskoj saradnji sa Globalnim programom protiv pranja novca Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC), Svetskom bankom, MMF, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i ostalim partnerima, OCEEA osmislila je niz aktivnosti za pomoć u borbi protiv PN/FT. Na zahtev država učesnica ove aktivnosti imaju za cilj da procene domaće propise, ukažu na potrebu unapređenja zakonskog okvira i izgrade nacionalne kapacitete. Na primer, OCEEA pomaže u stvaranju i jačanju nacionalnih institucija poput finansijsko-obaveštajnih službi (FOS).

Unapređenje regionalne saradnje

OEBS aktivno neguje regionalnu saradnju u borbi protiv PN/FT. U poslednjih nekoliko godina organizovano je više aktivnosti u saradnji sa UNODC za nadzorne organe u finansijskom sektoru, tužioce i sudije.  

Decembra 2006. godine OEBS je primljen kao posmatrač u Evroazijsku grupu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (EAG) na petom plenarnom sastanku EAG u Moskvi. EAG blisko sarađuje sa OEBS, MMF, Svetskom bankom, UNODC i ostalim partnerima u borbi protiv ovih opasnosti u državama učesnicama OEBS koje su članovi EAG (Belorusija, Kazakstan, Kirgistan, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan).

OEBS kao posmatrač u Komitetu Manival u Savetu Evrope

Oktobra 2008. godine OEBS je primljen kao posmatrač u Komitet eksperata Saveta Evrope za evaluaciju mera i radnji  za borbu protiv pranja novca  i finansiranja terorizma (MANIVAL). OEBS blisko sarađuje sa Savetom Evrope u oblasti borbe protiv PN/FT, ali i u drugim oblastima.  

Borba protiv zloupotrebe neprofitnih organizacija

U saradnji sa ostalim jedinicama OEBSa i institucijama poput Jedinice OEBSa za mere protiv terorizma, OCEEA pomoviše međunarodnu najbolju praksu u borbi protiv zloupotreba neprofitnih organizacija  na teritoriji država učesnica OEBSa.

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca