APML logo
Српски Srpski English

Šta je FATF?

FATF je međudržavno telo koje ima za cilj da razvija i unapređuje mere i radnje za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom i međunarodnom nivou. FATF je zapravo kreator politike, koji radi na stvaranju političke volje za reformu propisa i regulatornog okvira u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou.  

FATF prati napredak koji države članice postižu u implementaciji neophodnih mera, analizira tehnike pranja novca i finansiranja terorizma i njihove protivmere, i promoviše usvajanje i implementaciju odgovarajućih mera na globalnom nivou. U ovim poslovima FATF sarađuje sa ostalim međunarodnim telima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.     

FATF nema čvrsto definisan statut niti je osnovan na neograničeni vremenski period. FATF na svakih pet godina analizira i preispituje razloge i ciljeve zbog kojih je osnovan. FATF postoji još od 1989. godine. 2004. godine ministri iz 35 država članica dogovorili su se da produže mandat FATFa do 2012. godine. Ovaj mandat u trajanju od osam godina pokazuje to, da su države članice  i dalje ujedinjene u svojoj rešenosti da se bore protiv terorizma i međunarodnog kriminala, a takođe je i znak njihovog poverenja u FATF kao važan instrument u toj borbi.   
Datoteke za preuzimanje

Javno saopštenje od 3.11.2017.50KB.doc
Unapređenje usklađenosti od 3.11.2017.85KB.doc
Saopštenje o DNRK 3.11.201737KB.doc
Javno saopštenje FATF od 27.2.2015. godine48KB.doc
Saopštenje MoneyVal-a o Bosni i Hercegovini od 12.12.2014. godine81KB.doc
Javno saopštenje FATF od 24.10.2014. godine61KB.doc
Saopštenje MoneyVal-a o Bosni i Hercegovini od 1.9.2014. godine81KB.doc
Javno saopštenje FATF od 27.6.2014. godine60KB.doc
Saopštenje MoneyVal-a o Bosni i Hercegovini od 1.6.2014. godine79KB.doc
Javno saopštenje FATF od 14.2.2014. godine215KB.pdf
Javno saopštenje FATF od 21.6.2013. godine29KB.doc
Javno saopštenje od 16.2.2012. godine110KB.doc
Javno saopštenje od 28.10.2011. godine91KB.doc
Javno saopštenje od 24.6.2011. godine81KB.doc
Javno saopštenje od 25.2.2011. godine48KB.pdf
Javno saopštenje od 22.10.2010. godine62KB.pdf
Javno saopštenje od 18.2.2010. godine64KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca